Vad är PLM?

Product Lifecycle Management (PLM) är processen att hantera den fullständiga livscykeln för en produkt, från dess idé via design, tillverkning och support samt återvinning. PLM integrerar människor, data, processer och affärssystem och erbjuder en ”ryggrad” för ett företags och dess partners informationsbehov.

”Product Lifecycle Management (PLM) är ett strategiskt förhållningssätt att implementera och underhålla processer och infrastruktur så att företag kan hantera produkter från koncept till destruktion (”från vaggan till graven”). PLM är en informationsstrategi avseende hur generera, hantera, distribuera och använda produktinformation i samverkan för bättre kvalitet och för beslutsfattande byggda på relevant och giltig information. PLM är INTE något man bara köper från hyllan utan en interaktion mellan IT och processer”

Altegra Consulting är specialister inom PDM/PLM-området. Våra konsulter har även lång erfarenhet av integration & kommunikation med andra system och migrering av data.