Vad är PDM?

Product Data Management (PDM) är funktionen inom product lifecycle management (PLM)  ansvarig för inrättandet, hantering och publicering av produktdata.