Referenser

Altegra Consulting arbetar med införande eller förvaltning av PLM-system hos ett flertal företag i Norden. Oftast vid införande av Teamcenter i globala industriföretag som utvecklar högteknologiska produkter inom bl.a.  flyg, fordon, telekom, verkstad, gruvbrytning och försvar.

 

Sandvik Mining & Construction Sandvik Mining & Construction – Migrering av PDM- and CAD-data (PRO/Intralink, Windchill och andra legacy system) till Teamcenter, multipla customiseringar av Teamcenter (server och klienter) samt datamodellsarkitektur mm.
Saab Aerosystems Saab Aerosystems – Konfiguration och införande av Teamcenter för Systems Engineering, Design, Konfiguration och underhållsplanering av militära flygplan
BAE Systems Bofors BAE Systems Bofors AB – Anpassning, införande och förvaltning av för PDM- och dokumentarkivsystemen.
ABB Power Systems ABB Power Systems – Förvaltning och anpassning av Teamcenter med anpassningar, uppgraderingar och konfigurationsjusteringar

references